Laboratuvar, öğrencilerin fen konularını daha etkili ve anlamlı olarak öğrenmeleri bakımından önemli bir işleve sahiptir. Laboratuvar ortamında öğrenciler, ilk elden somut yaşantılar geçirirler ve yaparak-yaşayarak öğrenmeye dayalı etkinliklerde bulunurlar. Laboratuvar fen bilimlerinde ki karmaşık ve soyut kavramların öğretilmesinde etkili olarak kullanılarak dersi eğlenceli hale getirir. Laboratuvarın önemini bilen okulumuzda; fizik, kimya ve biyoloji laboratuvarı olmak üzere üç ayrı laboratuvar vardır.
 
Fizik Laboratuvarı
Fen bilimlerindeki madde, ısı, sıcaklık, elektrik, ses, ışık, kuvvet ve hareket gibi konular, bu laboratuvar ortamında görsel sunumlarla desteklenerek deney düzenekleriyle öğrencilerimizin yaparak-yaşayarak öğrenmesi sayesinde daha kalıcı öğrenmeler hedeflenir.
 
Kimya Laboratuvarı
Hayatın her alanında var olan bileşimler, karışımlar, asit ve bazların özellikleri, çeşitli kimyasal reaksiyonlar bu laboratuvarda gerçekleştirilerek öğrencilerimizin bilimsel yöntemleri öğrenmesi ve neden – sonuç ilişkisi içerisinde bilgilerini yapılandırması sağlanır.
 
Biyoloji Laboratuvarı
Canlıların beslenmesi, yaşam biçimleri, vücutlarındaki yapı – organ ve sistemleri bu laboratuvar ortamında görsel sunumlarla öğrenilir, üç boyutlu modeller ile gelişip deneyler ile pekiştirilerek öğrenmenin daha keyifli olması sağlanır.
 
Robotik Laboratuvarı
Teknolojinin gelişmesi ile öğrencilerin keyifli bir zaman geçirirken analitik öğrenme ve el becerilerini geliştirerek üreten bir nesil yetiştirmeyi sağlamak amacıyla hizmet vermektedir.    
 
Resim Laboratuvarı
Öğrencilerin yeteneklerini ortaya çıkarak sanata aşık bir nesil oluşturmayı amaçlayan resim sanatının inceliklerine göre düzenlenen özel materyalleri içerinde barındırnan Ada Okulu bölümüdür.
 
Konservatuar Laboratuvarı
Öğrencilerin yeteneklerini ortaya çıkarak sanata aşık bir nesil oluşturmayı amaçlayan müzik,bale ve dans sanatının inceliklerine göre düzenlenen özel materyalleri içerinde barındırnan Ada Okulu bölümüdür.
 
Sanat Laboratuvarı
Öğrencilerin yeteneklerini ortaya çıkarak sanata aşık bir nesil oluşturmayı amaçlayan drama sinema ve tiyatro sanatının inceliklerine göre düzenlenen özel materyalleri içerinde barındırnan Ada Okulu bölümüdür.