Görsel sanatlar eğitimi elde edilen bilgileri, günlük yaşantıları ve diğer derslerde öğrenilen konuları da içine alarak bunlar arasında mantıklı bağlantılar kurmamızı amaçlayan geniş kapsamlı bir eğitim şeklidir.

Görsel sanatlar dersi araştırmaya, yaratıcılığımızı kullanmaya üretmeye yönlendiren ve bunları yaparken dinlendirip motive eden özel bir yapıya sahiptir.

Derslerimiz bizlerin sanat eğitimi alabilmeleri için gerekli olan tüm koşullara sahip atölyemizde yapılmaktadır. Bu eğitimler sayesinde beğenme duygularımız, estetik anlayışımız, sanat bilinci ve hayal gücümüz gelişmektedir. Atölyemizde çağdaş sanat eğitimi, yöntem ve teknikleri (temel sanat eğitimi, beceri eğitimi, tasarım bilgisi, eleştirel düşünce, gözlem, uygulama becerisi, üç boyutlu düşünme, sanat ve teknoloji arasında bağ kurma, farklı sanat disiplinleri hakkında bilgi edinme) kullanılmaktadır.

Sanatsal çalışmalarımız (resim, mozaik, seramik, üç boyutlu tasarımlar ve temel sanat eğitimi) alanlarında yürütülmekte ve öğrencilerimizin eserleri sergilenmektedir. Kişisel yeteneklerimizi göstermek bu konuda farkındalık yaratmak için kişisel resim sergileri açılmaktadır. İlgili ve yetenekli öğrencilerimizin gelişimi için hafta sonu kurslarımız vardır.