In our modern globalized l world, English Language has become a necessity. Believing in the importance of English Language learning we at Ada College have utilized the most recent and efficient strategies and trends to equip our students with a sophisticated level of Language acquisition.
 
Following the European Framework of Languages and recent Educational pedagogies we aim at breaking language barriers through encouraging the students to live the language while learning it through natural and project-based learning methods.
 
Our students are enthusiastically involved in curricular and extracurricular activities designed to improve their language skills, such as Our Learning Journey, Global Village, Quiz Shows and Community based Skills Projects such as the International ‘’Don’t Laugh At Me’’ Project.
 
Our learning materials are carefully selected to fit the needs of our learners and to take into consideration their individuality and learning differences.
 
Our mission has been and will always been nurturing a highly educated, skillful and resourceful generation which will bravely mark the world with its distinctive fingerprints.
 
İngilizce Politikamız
Globalleşen modern dünyamızda İngilizce artık bir gereklilik haline geldi. İngilizce öğrenmenin gerekliliğine inanan Adai Koleji, çağın sunduğu bütün imkanları öğrencilerin bilgi dünyasını zenginleştirmek için kullanıyor.
 
Okulumuzda; Avrupa Ortak Dil Kriterlerine uygun olarak güncel eğitim metotlarıyla öğrencilere dili aktif kullanabilecekleri ortam sağlanarak proje temelli eğitimle dili yaşayarak öğrenmeleri hedefleniyor.
 
Öğrencilerimiz, dil öğrenimlerini mükemmele taşımak amacıyla onlar için hazırlanan müfredeta uygun ve hatta müfredatı da aşan, proje ve temel beceriler bazlı ‘’ Our Learning Journey, Global Village, Quiz Shows Don’t laugh at me’’ gibi dilin yanı sıra karakter gelişimi ve sosyal sorumluluğu da kapsayan aktivitelere büyük bir hevesle dahil oluyorlar.
 
Öğrenmeye ilişkin materyallerimiz; öğrencilerin bireysel ve toplu olarak ihtiyaçları, öğrenme farklılıkları da göz önüne alınarak büyük bir titizlikle seçiliyor.
 
Misyonumuz; özgün duruşuyla dünyaya damgasını vuracak, eğitimli ve becerikli bir nesil yetiştirmek olmuştur ve olacaktır.