Vizyonumuz
 
Çağdaş, bilimsel ve demokratik kimliğimizle öğrencilerimizin bireysel farklılıklarını , ilgi ve gereksinim çeşitliliklerini ön planda tutarak; bilimsel anlayışla donatlmış eğitim ortamlarımızda, alanında yetkin öğretmenlerimiz ile, akademik ve sosyal açıdan üst düzey becerilere sahip, çağın ve geleceğin farkında olan, lider ruhlu ve entellektüel birikimini sürekli destekleyen dünya vatandaşları yetiştirerek, Türkiye' nin ve dünyanın öncü eğitim kurumu olmaktadır.
 
Misyonumuz
Özel Ada Okulları; Atatürk ilke ve devrimlerinin ışığında çağdaş eğitim politikasıyla, çok yönlü düşünme becerilerine sahip, hayat boyu öğrenmeyi ve demokratik tutumu yaşam biçimine dönüştürmüş, Türkçeyi ve birden fazla dili etkili kullanabilen, ulusal ve evrensel kültire ve insan haklarına saygılı, sosyal gelişmelere ve doğaya karşı duyarlı, estetik duyguları gelişmiş, özgüveni yüksek, çağdaş, etkin ve katılımcı iyi birer vatandaş ve geleceğin liderlerini yetiştimeyi amaçlar.
 
Eğitim Anlayışımız
 
Yaparak ve yaşayarak öğrenen,
Meraklı ve ilgili,
Farkındalığı ve duyarlılığı gelişmiş,
Öğrenmeyi öğrenmiş ve problem çözme becerisi kazanmış,
Sorgulayan, araştıran, eleştirel düşünebilen,
Yalnızca sonuca değil sürece odaklanan,• İşbirliği ve takım çalışmasına yatkın,
Özgüveni yüksek ve sorumluluk bilincine sahip,
İletişim becerileri gelişmiş,
Empati yapabilen,
Farklılıklara saygılı,
Analitik düşünebilen,
Paylaşımcı ve yardımsever,
Kendisini, ailesini, ülkesini, insanlığı ve çevreyi seven bireyler yetiştirmek
 
Başarı
Başarı bir yolculuktur, bir varış noktası değil. 
 
Yetenek
Başkaları için zor olan bir şeyi yapmak, kabiliyetli olmaktır; kabiliyetler için imkansız olanı yapmaksa dahi olmaktır
 
İleri
İnsan aklı, anlaşmazlığın engin okyanusunda barınacak bir ada sağlar. Bu okyanustaki adaya biraz daha toprak katarak büyütmektir. 
 
Düşünce
Akıllı bir insan, aklını kullanır. Daha akıllı insan, başkalarının da aklını kullanır.